Toba tek singh

theme of toba tek singh

Theme of toba tek singh

Theme of the “Toba Tek Singh”

 1. It was a story based on the partition of India. ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਹਾਣੀ ਸੀ।
 1. Which divided India into two parts as India and Pakistan. ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
 1. Which acts as a madness operation of both countries’ governments. ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 1. There was a confusion among the lunatics of asylum in lahore. ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਗ਼ਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈ ਗਿਆ।
 1. Because they are unable to understand the meaning of such a partition of India. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
 1. One muslim of lunatic declared that Pakistan was a place in India where razor blades are made. ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਜ਼ਰ ਬਲੇਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 1. Another lunatic was climbing a tree. ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਗਲ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ | theme of toba tek singh
 1. He also said that he would neither live in India nor in Pakistan. ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ।
 1. He will live on the top of that tree. ਉਹ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ।
 1. One lunatic took off all his clothes. ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ।
 1. He insisted on remaining stark naked. ਉਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
 1. Whereas one Muslim called himself jinnah. ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਕਿਹਾ।
 1. And another sikh lunatic called himself Master Tara Singh. ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਪਾਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ।
 1. Besides these lunatics, a sikh lunatics are there. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਪਾਗਲ ਵੀ ਸੀ | 
 1. He was Bishan Singh. ਉਹ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀ।
 1. He does not want to leave Pakistan because his village Toba Take Singh is situated here. ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਟੋਭਾ ਟੇਕੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
 1. He did not want to be sent to India. ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।theme of toba tek singh
 1. He died on the dividing line between India and Pakistan. ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ।
 1. Partition of united India was a handiwork of political leaders. ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।
 1. Because they wanted positions for themselves.  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
 1. They did not bother about the safety of ordinary Indians, who were butchered in millions.  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 1. Here the words of lunatics are a reflection on the madness of the partition of the country. ਇੱਥੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ।

When you feel tired on the way to study you can read love loaden poetry as per your interest from the given category. theme of toba tek singh

There are some important questions in this chapter “Toba Tek Singh”. So you’re required to learn all these questions for the purpose of proper understanding about this lesson.theme of toba tek singh

 1. Write a scene at the time of exchanging lunatics.
 2. Character Sketch of Bishan Singh
 3. Toba tek Singh
 4. Theme of toba take singh

However, you can check your syllabus as per the Gndu regarding a particular subject. And you can learn these properly.

theme of toba tek singh

Theme of toba tek singh Read More »

Toba tek singh

Toba Tek Singh

Write a Satire on “Toba Tek Singh”

 1. Toba Tek Singh is a story concerned with the partition of India. ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
 1. It is the decision of governments of India and Pakistan to exchange their lunatics. ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨਗੇ।
 1. It is a division incurred based on the religion basis. ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਹੈ।
 1. There is a satire in the story. ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਅੰਗ ਹੈ।
 1. Lunatics don’t know the meaning of Pakistan. But they are being sent to India. ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।  ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 1. One lunatic considers Pakistan to be a place where razor blades are made. ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਜ਼ਰ ਬਲੇਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 1. Some Sikh lunatics ask one another sikhs why they are being sent to India. ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਾਗਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 1. They are also unable to speak their language. ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
 1. Whereas one sikh says that he knows the language of the Indians. ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
 1. Some Sikh consider Indians to be full of wickedness. ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
 1. There are some lunatics who are not genuine lunatics, but they are murderers. ਕੁਝ ਪਾਗਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹਨ।
 1. They are doing so to escape punishment. ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 1. Even some lunatics do not know whether they were in India or Pakistan. ਕੁਝ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ।
 1. Then they think that if they were in India, then where was Pakistan located.  ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ।
 1. And if they were in Pakistan, but before it was called India. ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
 1. A fat Muslim said that He was Muhammad Ali jinnah. ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸੀ।
 1. Whereas another Sikh proclaimed himself to be Master Tara Singh.  ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ।
 1. A Hindu man was a lawyer who lost his soundness of mind and did not want to go to Amritsar.  ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
 1. He feared that he would be unable to do successful legal practice.  ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 1. But some Anglo Indian lunatics were sad to learn that the British had freed India.  ਪਰ ਕੁਝ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਗਲ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
 1. Bishan Singh is the most important character among the lunatics who does not want to go to India.  ਪਾਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
 1. His intention is attached with the village Toba Tek Singh.  ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪਿੰਡ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 1. When lunatics were brought to wagah border for transfer to India. ਜਦੋਂ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 1. They tried to run back to Pakistan. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
 1. Then Bishan Singh dig in his heels on the dividing line between India and Pakistan.  ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਪੁੱਟੀ।
 1. So in the following morning, death came to him. ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ।
 1. Which occurred due to the division between India and Pakistan based on the religious basis. ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

When you feel tired on the way to study you can read love loaden poetry as per your interest from the given category. 

There are some important questions in this chapter “Toba Tek Singh”. So you’re required to learn all these questions for the purpose of proper understanding about this lesson. Toba tek singh

 1. Write a scene at the time of exchanging lunatics.
 2. Character Sketch of Bishan Singh
 3. Write a satire on “Toba Tek Singh”

However, you can check your syllabus as per the Gndu regarding a particular subject. And you can learn these properly.

Toba tek singh

Toba Tek Singh Read More »

Character sketch of Bishan singh

character sketch of Bishan singh

Write a Character Sketch of Bishan Singh

 1. Bishan Singh is the prominent character in the story. ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ।
 1. He owned land in the village Toba Tek Singh. ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ।
 1. He was once a prosperous farmer. ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੀ।
 1. When he lost his mind. ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
 1. Then his relatives had brought him to the asylum in Lahore. ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਗ਼ਲਖ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
 1. Some relatives used to visit him once a month to know how he was there. ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
 1. But when the trouble of indo-pak broke out. ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ।
 1. Then visits of his relatives stopped. ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
 1. He had been in asylum for fifteen years. ਉਹ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਗ਼ਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
 1. In fifteen years he only repeated following sentence “O pardi, good di, anekas di, bedhyana di, moog di dal of di lantern”. ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ “ਓ ਪਰਦੀ, ਚੰਗੀ ਦੀ, ਅਨੇਕ ਦੀ, ਬੇਧਿਆਨੇ ਦੀ, ਮੂਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ” ਇਹ ਵਾਕ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
 1. He never slept, either at night or in the day. ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ।
 1. Even the warders said that they had not seen him blink his eyes in fifteen years. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਰਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
 1. He never lies down. ਉਹ ਕਦੇ ਲੇਟਦਾ ਨਹੀਂ।
 1. But sometimes he leant against the wall. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਧ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
 1. His feet and ankles were swollen. ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਸੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। Character sketch of Bishan singh
 1. Both India and Pakistan were talking about exchanging lunatics. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
 1. He used to listen to all these talks very attentively.  ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ।
 1. He began to question his fellow inmates whether the village of toba tek singh was in India or Pakistan. ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ।
 1. Bishan Singh’s hair has fallen. ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ ਹਨ।
 1. He never took a bath. ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
 1. His head hair and beard had matted. ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੀ।
 1. He seemed to be very fierce. ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
 1. However, he was a harmless fellow. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਥੀ ਨਹੀ ਸੀ।Character sketch of Bishan singh
 1. He never quarrelled with anyone during his fifteen years tenure in the asylum. ਪਾਗ਼ਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
 1. Whether his name is Bishan Singh, but everybody called him Toba Tek singh. ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।
 1. He was also unable to consider dates and days names,  nor months in the asylum  ਉਹ ਪਾਗ਼ਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ
 1. Even he has no idea for how long he had been in the lunatics. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
 1. During the visit of his friends and relatives he considered that a month must have passed. ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
 1. He would wash his hair,  beard and dress up before he went to meet his visitors. ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
 1. He had a fifteen year old daughter. ਉਸ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ।
 1. His daughter wept bitterly whenever she met her father. ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ।
 1. When talks between India and Pakistan were running , he was worried about the location of Toba Tek Singh. ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ।
 1. When a Fazal Din met him in the asylum From his village, he told him that Toba Tek Singh was in Pakistan. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਜ਼ਲ ਦੀਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
 1. When the transfer of lunatics took place at Wagah, he refused to go to India. ਜਦੋਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵਾਹਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 1. Rather he fitted his heels in the divider between India and Pakistan. ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈ।
 1. The following morning he was found to be dead. ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।Character sketch of Bishan singh
 1. We can’t stay without pitying Bishan Singh for his mad fixation with Toba Tek Singh. ਅਸੀਂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਾਗਲਪਣ ਲਈ ਤਰਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

When you feel tired on the way to study you can read love loaden poetry as per your interest from the given category. Character sketch of Bishan singh

There are some important questions in this chapter “Toba Tek Singh”. So you’re required to learn all these questions for the purpose of proper understanding about this lesson. Character sketch of Bishan singh

 1. Write a scene at the time of exchanging lunatics.
 2. Write a satire on “Toba Tek Singh”

However, you can check your syllabus as per the Gndu regarding a particular subject. And you can learn these properly. Character sketch of Bishan singh

Character sketch of Bishan singh

character sketch of Bishan singh Read More »

What happens during the exchange of lunatics at wagah border

What happens during the exchange of lunatics at wagah border in Toba Tek Singh?

Describe the scene at the time of exchanging lunatics.

 1. Arrangements for Lunatics exchange were completed. ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
 1. Lists with names of lunatics of either side had been exchanged. ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 1. Then information was sent to the concerned people. ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ।
 1. It was a bitterly cold morning. ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਸਵੇਰ ਸੀ.What happens during the exchange of lunatics at wagah border in Toba Tek Singh?
 1. Bus loaded with Sikh and Hindu lunatics left the Lahore asylum under heavy police escort. ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਗਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ |
 1. Superintendent of the two countries met at the Wagah border for the purpose of settling the details of the operations of lunatics. ਪਾਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ।
 1. It was very difficult to hand over their custody to officers of the other side. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
 1. Some lunatics refused to come off the bus. ਕੁਝ ਪਾਗਲਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 1. Who came out was difficult to control. ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ।
 1. Some lunatics broke down their control and had to be recaptured. ਕੁਝ ਪਾਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
 1. Some lunatics had to be clothed. ਕੁਝ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ।What happens during the exchange of lunatics at wagah border in Toba Tek Singh?
 1. Then as soon as possible they tore them into their bodies. ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ।
 1. Some lunatics are using abusive words. ਕੁਝ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 1. Others began to sing at the top of their voice. ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ।
 1. Some are quarrelling with each other. ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 1. Some Others cried and roared with laughter. ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੋਏ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਰਹੇ ਸਨ।What happens during the exchange of lunatics at wagah border in Toba Tek Singh?
 1. They made such a loud noise that all were unable to hear each other. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
 1. Most of the lunatics are unable to understand the idea behind the exchange.ਬਹੁਤੇ ਪਾਗਲ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ.
 1. Some were shouting “Long Live Pakistan” Or “Death to Pakistan”. ਕੁਝ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਜਾਂ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।
 1. Some lost their temper and started to hitting each other. ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 1. The turn of Bishan Singh Came. ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ।
 1. He was told that Toba Tek Singh was in Pakistan. ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
 1. He ran back to Pakistan. ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ।
 1. Pakistan soldiers caught him and tried to push him back to India. ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।What happens during the exchange of lunatics at wagah border in Toba Tek Singh?
 1. But he refused to move to India. ਪਰ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 1. Soldiers explained to him that Toba Tek Singh must have left for India. ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
 1. Bishan Singh did not listen to any request. ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।What happens during the exchange of lunatics at wagah border in Toba Tek Singh?
 1. He stood himself on the dividing line between India and Pakistan. ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।
 1. He dug his feet into the ground. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਏ।
 1. Before the sunrise he lay dead on the ground with his face down. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।

When you feel tired on the way to study you can read love loaden poetry as per your interest from the given category.  What happens during the exchange of lunatics at wagah border in Toba Tek Singh?

There are some important questions in this chapter “Toba Tek Singh”. So you’re required to learn all these questions for the purpose of proper understanding about this lesson. What happens during the exchange of lunatics at wagah border in Toba Tek Singh?

 1. Write a scene at the time of exchanging lunatics.
 2. Character Sketch of Bishan Singh
 3. Write a satire on “Toba Tek Singh”

However, you can check your syllabus as per the Gndu regarding particular subject. And you can learn these properly.

What happens during the exchange of lunatics at wagah border in Toba Tek Singh?

What happens during the exchange of lunatics at wagah border in Toba Tek Singh? Read More »