character sketch of Bishan singh

Write a Character Sketch of Bishan Singh

 1. Bishan Singh is the prominent character in the story. ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ।
 1. He owned land in the village Toba Tek Singh. ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ।
 1. He was once a prosperous farmer. ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੀ।
 1. When he lost his mind. ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
 1. Then his relatives had brought him to the asylum in Lahore. ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਗ਼ਲਖ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
 1. Some relatives used to visit him once a month to know how he was there. ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
 1. But when the trouble of indo-pak broke out. ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ।
 1. Then visits of his relatives stopped. ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
 1. He had been in asylum for fifteen years. ਉਹ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਗ਼ਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
 1. In fifteen years he only repeated following sentence “O pardi, good di, anekas di, bedhyana di, moog di dal of di lantern”. ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ “ਓ ਪਰਦੀ, ਚੰਗੀ ਦੀ, ਅਨੇਕ ਦੀ, ਬੇਧਿਆਨੇ ਦੀ, ਮੂਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ” ਇਹ ਵਾਕ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
 1. He never slept, either at night or in the day. ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ।
 1. Even the warders said that they had not seen him blink his eyes in fifteen years. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਰਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
 1. He never lies down. ਉਹ ਕਦੇ ਲੇਟਦਾ ਨਹੀਂ।
 1. But sometimes he leant against the wall. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਧ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
 1. His feet and ankles were swollen. ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਸੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। Character sketch of Bishan singh
 1. Both India and Pakistan were talking about exchanging lunatics. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
 1. He used to listen to all these talks very attentively.  ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ।
 1. He began to question his fellow inmates whether the village of toba tek singh was in India or Pakistan. ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ।
 1. Bishan Singh’s hair has fallen. ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ ਹਨ।
 1. He never took a bath. ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
 1. His head hair and beard had matted. ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੀ।
 1. He seemed to be very fierce. ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
 1. However, he was a harmless fellow. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਥੀ ਨਹੀ ਸੀ।Character sketch of Bishan singh
 1. He never quarrelled with anyone during his fifteen years tenure in the asylum. ਪਾਗ਼ਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
 1. Whether his name is Bishan Singh, but everybody called him Toba Tek singh. ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।
 1. He was also unable to consider dates and days names,  nor months in the asylum  ਉਹ ਪਾਗ਼ਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ
 1. Even he has no idea for how long he had been in the lunatics. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
 1. During the visit of his friends and relatives he considered that a month must have passed. ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
 1. He would wash his hair,  beard and dress up before he went to meet his visitors. ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
 1. He had a fifteen year old daughter. ਉਸ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ।
 1. His daughter wept bitterly whenever she met her father. ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ।
 1. When talks between India and Pakistan were running , he was worried about the location of Toba Tek Singh. ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ।
 1. When a Fazal Din met him in the asylum From his village, he told him that Toba Tek Singh was in Pakistan. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਜ਼ਲ ਦੀਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
 1. When the transfer of lunatics took place at Wagah, he refused to go to India. ਜਦੋਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵਾਹਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 1. Rather he fitted his heels in the divider between India and Pakistan. ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈ।
 1. The following morning he was found to be dead. ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।Character sketch of Bishan singh
 1. We can’t stay without pitying Bishan Singh for his mad fixation with Toba Tek Singh. ਅਸੀਂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਾਗਲਪਣ ਲਈ ਤਰਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

When you feel tired on the way to study you can read love loaden poetry as per your interest from the given category. Character sketch of Bishan singh

There are some important questions in this chapter “Toba Tek Singh”. So you’re required to learn all these questions for the purpose of proper understanding about this lesson. Character sketch of Bishan singh

 1. Write a scene at the time of exchanging lunatics.
 2. Write a satire on “Toba Tek Singh”

However, you can check your syllabus as per the Gndu regarding a particular subject. And you can learn these properly. Character sketch of Bishan singh

Character sketch of Bishan singh

Leave a comments