ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

punjabi poetry

punjabi poetry
punjabi poetry

ਮੇਰਾ ਢਲ ਚੱਲਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿਰ ‘ਤੇ
ਮੇਰਾ ਢਲ ਚੱਲਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ
ਕਬਰਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਥਲ ਤਪਦਾ
ਕੱਲੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਮੇਰੀ
ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗਹਿਰ ਚੜ੍ਹੀ
ਵਗੇ ਗ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ
ਮੈਂ ਵੀ ਕੇਹਾ ਰੁੱਖ ਚੰਦਰਾ
ਜਿਨੂੰ ਖਾ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ
ਕਬਰਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ

ਹਿਜਰਾਂ ‘ਚ ਸੜਦੇ ਨੇ
ਸੁੱਖੇ ਰੋਟ ਤੇ ਸੁੱਖੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ
ਉਮਰਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀਆਂ
ਪਰ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਦੂਰੀਆਂ
ਰੱਜ ਰੱਜ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਿਆਂ ਕਾਵਾਂ
ਕਬਰਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ

ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਏ
ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ
ਲੱਖਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਚੁੰਮ ਗਏ
ਪਰ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ
ਅੱਜ ਏਸੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ
ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਲੁਕਾਵਾਂ
ਕਬਰਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ
ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿਰ ‘ਤੇ
ਮੇਰਾ ਢਲ ਚੱਲਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਤੁਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ best poem v ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ “ਕੀ ਪੁੱਛਦੀਓ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ” punjabi poetry

If you are students you can pass through study plateform on Gndupapers

Amrita pritam poems in punjabi | ਅਵਾਜ਼

This poem ( ਅਵਾਜ਼ ) is a serious conversation of love throughout the poetry. These amrita pritam poems in punjabi describes about her love life. Which reflects throughout her poetry.

ਅਵਾਜ਼

ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ,

ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਈ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਈਆਂ,

ਜਿਊਦੀਆਂ ਕਿ ਮੋਈਆ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀ,

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ,

ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ,

ਤੇ ਏਨੀ ਚੁੱਪ ਸੀ,

ਕਿ ਪੱਤਾ ਖੜਕਿਆ ਵੀ,

ਵਰ੍ਹਿਆ ਦੇ ਕੰਨ ਤ੍ਭਕਦੇ,

ਫੇਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰਾਂ ਜਾਪਿਆ,

ਛਾਤੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਦਾ,

ਪੋਲੇ ਪੈਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ,

ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਖੁਰਚਦਾ,

ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਉੱਠ ਕੇ,

ਮੈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਟੋਹੀਆਂ,

ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ,

ਇੱਕ ਗਰਭ ਪੀੜ ਸੀ,

ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ,

ਤੇ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ,

Amrita pritam poems in punjabi

ਜਿਉ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ,

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਹਂਦਾ,

ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਇੱਕ ਸੈਅ,

ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼,

ਮੈ ਕਾਲੀਆਂ ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ,

ਪਾਹਰੂਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ,

ਇਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਮਾਂਦੀ,

ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ,

ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਆਬਾਦ ਹੈ,

ਪਰ ਕਿਤੇ ਸੁੰਵੀ ਸੱਖਣੀ,

ਕੋਈ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ,

ਸੁੰਵ ਸੱਖਣ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ,

ਤ੍ਰਭਕ ਕੇ ਮੈ ਆਖਿਆ,

“ਤੂੰ ਜਲਾਵਤਨ….

ਨਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀ,

ਮੈ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ,

ਕਿ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ,

ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ,

ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ,

ਤੇ ਫੇਰ ਜੀਕਣ ਸਾਰਾ,

ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਪਰਤੀ,

ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ,

ਉਹ ਉਰਾਂਹ ਹੋਈ,

ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ,

ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੋਹੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ,

ਇੰਜ, ਜਿਵੇ ਕੋਈ ਵਤਨ ਦੀ,

ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਛੋਹਦਾ ਹੈ |

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ” ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ” By amrita pritam

ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ share ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓ comments ਰਾਹੀ | ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਨ ਦਿਓ |

Amrita pritam poems in punjabi| ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ

These amrita pritam poems in punjabi describe life. Which go through many obstacle as sorrow, happyness and pain. So, this poem ( ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ) describes about the life mystery in the life.

Amrita pritam poems in punjabi
Amrita pritam poems in Punjabi

ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਕਈ ਵੜ੍ਹਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ,

ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ,

ਤੇ ਦੋਹਾ ਦੀ ਜਿੰਦ,

ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਵਾਂਗ ਕੰਬੀ,

ਸਾਹਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਤ ਸੀ,

ਪਰ ਅੱਧੀ ਨਜ਼ਮ,

ਇੱਕ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ,

ਤੇ ਅੱਧੀ ਨਜ਼ਮ,

ਇੱਕ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ,

ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਾਰ,

amrita pritam poems in Punjabi

ਅਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ,

ਟੁੱਕੜਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ,

ਮੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ,

ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹਿਆ,

ਉਸ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ,

ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਲੀਤੀ,

ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀ ਦੋਵੇਂ,

ਇੱਕ ਸੈਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸੇ,

ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੰਢੇ,

ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ,

ਉਸ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਮ ਤੇ,

ਇੱਕ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ… |

ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਿਤਾ “ਇੱਕ ਘਟਨਾ” ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਆਰਾ

Amrita pritam poems | ਇਕ ਘਟਨਾ

These amrita pritam poems describes suffering of life not only from the corner of love rather concerned with life. This poem ( ਇਕ ਘਟਨਾ ) tells us about the dead body by way of psychology not by physically.

ਇਕ ਘਟਨਾ

ਮੌਤ ਮੇਰੀ, ਇਕ ਗੱਲ ਚਰੋਕੀ…

ਕਈ ਵਾਰ ਮੈ ਉੱਠਾ…. ਸੋਚਾਂ…

ਚੱਲਾਂ… ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਵਾਂ ਮੈ,

ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਆਵਾਂ ਮੈ,

ਹਰ ਘਟਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ,

ਇਕ ਘਟਨਾ ਸਮਝਾ ਨਹੀ ਸਕਦੀ,

ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਭੁੱਖ ਲਾਸ਼ ਦੀ,

ਬਾਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁੱਖ ਲਾਸ਼ ਦੀ,

ਹਾਰੇ, ਕੁੱਖ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹਾਰੇ,

ਮੋਈ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਮਾਰੇ,

amrita pritam poems

ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ,

ਕੁੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਉਤਾਰੇ,

ਕਦੇ ਕਦੇ ਉੱਠਾ…  ਸੋਚਾਂ…

ਕੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲ ਵਹੀ ਨੂੰ ਪਾੜਾ,

ਆਪਣਾ ਦਸਖ਼ਤ ਆਪ ਛੁਪਾਵਾਂ,

ਇਸ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂ,

ਉੱਠਦੀ.. ਪੈਰ ਦਹਿਲੀਜੇ ਰੱਖਦੀ,

ਕੁੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ,

ਲਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋ,

ਸਿੰਮ ਪਵੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਦੁੱਧ ਦੀ…|

ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਿਤਾ “ਇਸ਼ਕ” ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਆਰਾ

ਇਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ share ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡ਼ੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ | ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ comments ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ | ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ 🙏. ਸਦਾ ਵਸਦੋ ਰਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸਦਾ 🌞.

Amrita pritam poems | ਸਿਆਲ

Amrita pritam poems tell us about many matters concerned with love, life, sorrow and happyness. This poem ( ਸਿਆਲ ) describes about desire of life concerned with love.

Amrita pritam poems
Amrita pritam poems

ਸਿਆਲ

ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਠੁਰਕਦੀ,

ਹੋਠ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ,

ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਲੋ,

ਕੰਬਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਈ….

ਵੜ੍ਹਿਆ ਦੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ,

ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ,

ਵਿਹਡ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਏ,

amrita pritam poems

ਕਾਨੂੰਨ, ਗੋਹੜੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ…

ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਲੰਘ ਕੇ,

ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਵੇ ਕਿਤੇ,

ਮੈ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਧੋ ਦਿਆਂ,

ਬੁੱਤ ਤੇਰਾ ਸੂਰਜੀ,

ਕੰਬਲ ਦੀ ਕੰਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ,

ਮੈ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਠਾਰ ਭੰਨ ਲਾ….

ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਧੁੱਪ ਦੀ,

ਮੈ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵਾਂ,

ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਧੁੱਪ ਦਾ,

ਮੈ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ |

Best poem By Amrita pritam “ਇਸ਼ਕ”

ਇਹ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵੀਆਂ ਦਿਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਭੂਰ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ share ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ | ਕਿਉਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ 🙏🙏. ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ | 👍🌞

amrita pritam poems best +01 | ਇਸ਼ਕ

These amrita pritam poems describes ( ਇਸ਼ਕ ) about love which reflects in her body by way of freequantly. Rather it is seemed in before her eyes.

ਇਸ਼ਕ

ਕਮੀਨਾ…. ਬੇਵਫ਼ਾ….ਬਦਜ਼ਾਤ….ਜ਼ਾਲਮ….

ਤੱਤਿਆ ! ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ,

ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ,

ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਚੱਟਦੇ,

ਅੱਗ ਥੁੱਕਦੇ ਮੂੰਹੋ ਨਿਕਲਦੇ,

ਫਿਰ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਮਾਸ,

ਜਦ ਵੱਤਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ,

ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼,

amrita pritam poems

ਮੇਰੇ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਠਾਂ ਤੋ ਝੜਦੇ,

ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,

ਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੇ,

ਮੈ ਹਫ਼ੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,

ਜਦ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀ,

ਤਾਂ ਚੰਦਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋ,

ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ,

ਨਿਲੱਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ,

ਤੇ ਮੈ, ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕੋਹ ਵਰਗੀ,

ਮਹਿਕ ਮਹਿਕ ਜਾਂਦੀ  |

ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਵੱਲੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਆਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀਡ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ share ਕਰੋ | ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ literature ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ |