weeklypoetry.com

Poems about love and pain

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

Shiv kumar batalvi poems | ਸ਼ਿਕਰਾ ਕਵਿਤਾ

This shiv kumar batalvi poems is known as famous poem ( ਸਿਕਰਾਂ ) written by shiv kumar batalvi who written in the love of girl who went to abroad after that she didn’t come to India.

Shiv kumar batalvi poems
Shiv kumar batalvi poems

ਸ਼ਿਕਰਾ

ਮਾਏ ! ਨੀ  ਮਾਏ !

ਮੈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ,

ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਲਗੀ,

ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਝਾਜਰ,

ਤੇ ਉਹ ਚੋਗ ਚੁਗੀਦਾ ਆਇਆ,

ਨੀ ਮੈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ !

ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ,

ਧੁੱਪ ਤਿੱਖੇਰੀ,

ਦੂਜਾ ਮਹਿਕਾ ਦਾ ਤਿਆਇਆ,

ਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ,

ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ,

ਨੀ ਮੈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ !

shiv kumar batalvi poems

ਨੈਣੀ ਉਹਦੇ ਚੇਤ ਦੀ ਆਥਣ,

ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਵਣ ਛਾਇਆ,

ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤੇ ਦਾ,

ਕੋਈ ਦਿਹੁ ਚੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਆਇਆ,

ਨੀ ਮੈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ !

ਸਾਹਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,

ਫੁੱਲ ਸੋਇਆ ਦੇ,

ਕਿਸੇ ਬਾਗ਼ ਚੰਨਣ ਦਾ ਲਾਇਆ,

ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਚੇਤਰ,

ਇਤਰਾ ਨਾਲ ਨਹਾਇਆ,

ਨੀ ਮੈ ਵਾਰੀ ਜਾ !

ਬੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ,

ਪੌਣ ਪੁਰੇ ਦੀ,

ਨੀ ਉਹ ਕੋਇਲਾ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ,

ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਜਿਵੇ ਧਾਨੇ ਬੰਗਲਾ,

ਤੌੜੀ ਮਾਰ ਉਡਾਇਆ,

ਨੀ ਮੈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ !

ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ

ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਨੁਆਰੀ,

ਅਸਾਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆ,

ਤਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਲੀ,

ਉਸ ਪੈਰ ਜਾਂ ਪਲੰਗੇ ਪਾਇਆ,

ਨੀ ਮੈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ !

ਦੁਖਣ ਮੇਰੇ

ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਏ,

ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੰਜੂਆਂ ਦਾ ਆਇਆ,

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਈ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ,

ਉਸ ਇਹ ਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ,

ਨੀ ਮੈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ !

shiv kumar batalvi poems

ਸੁਬਾਂ ਸਵੇਰੇ,

ਨੀ ਲੈ ਵੱਟਣਾ,

ਅਸਾਂ ਮਲ ਮਲ ਉਸ ਨਹਾਇਆ,

ਦੇਹੀ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲਣ ਚਿਣਗਾ,

ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਗਿਆ ਕਮਲਾਇਆ,

ਨੀ ਮੈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ !

ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਾ,

ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀ,

ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਸ ਖ਼ਵਾਇਆ,

ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਐਸੀ ਮਾਰੀ,

ਉਹ ਮੁੜ ਵਤਨੀ ਨਹੀ ਆਇਆ,

ਨੀ ਮੈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ !

ਮਾਏ  ! ਨੀ  ਮਾਏ !

ਮੈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ,

ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ,

ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਚਾਂਝਰ,

ਤੇ ਚੋਗ ਚੁਗੀਦਾ ਆਇਆ |

Most loved poem by shiv kumar batalvi “ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ

ਇਹ ਸ਼ਿਕਰਾ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ famous ਕਵਿਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ share ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ | ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ share ਕਰੋ | ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ 🙏|

shive kumar batalvi poems in punjabi | ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ

These shive kumar batalvi poems in punjabi describes us love. As we know that shive fell in love. Which process creates poems about love.

Shive kumar batalvi poems in punjabi
Shive kumar batalvi poems in punjabi

ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ

ਅੱਜ ਅਸੀ

ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਆਏ,

ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਉਂ ਖੇਤ ਪੋਹਲੀ ਦਾ,

ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਚੰਨ,

ਸਿੰਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਫੱਭੀ ਵਾਕਣ,

ਉੱਡਦਾ ਤੁਰਦਾ ਜਾਏ |

ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਾਏ,

ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਕਬਰਾਂ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ,

ਜੀਕਣ ਹੋਵੇ ਚੌਕ ਪੂਰਿਆ,

ਧਰਤੀ ਸੈਤ ਨਹਾ ਕੇ ਬੈਠੀ,

ਚੰਨ ਦਾ ਚੌਕ ਗੁੰਦਾ ਕੇ ਜੀਕਣ,

ਹੋਵਣ ਵਾਲ ਵਧਾਏ,

ਅੱਜ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਵੱਟਣਾ ਮਲਿਆ,

ਚਿੱਟਾ ਚੰਨ ਵਿਹਾਈਆਂ ਚੱਲਿਆ,

ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਪੌਣਾ,

ਈਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਚੋ ਲੰਗਣ,

ਜੀਕਣ ਤੇਰੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ,

ਤੇਰੇ ਗੌਣ ਬਿਠਾਏ,

shive kumar batalvi poems in punjabi

ਸੁੱਤਾ ਘੂਕ ਮੌਤੀਏ ਰੰਗਾਂ,

ਚਾਨਣ ਧੋਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ ਤੇਰਾ,

ਜੀਕਣ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਡੋਲਾ,

ਅੰਬਰ ਜੀਕਣ ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ,

ਬੰਨੇ ਬਾਹੀ ਚੰਨ-ਕਾਲੀਰਾਂ,

ਤਾਰੇ ਛੋਟ ਕਰਾਏ,

ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੁਬਾਰਿਕ ਤੈਨੂੰ,

ਹੋਏ ਮੁਬਾਰਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਹਿਆ,

ਅਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ,

ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੱਬਣ ਆਏ,

ਸ਼ਹਿਰ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋ ਪੀਲਾ,

ਚੰਨ ਨਿਰਾ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖੜੇ ਵਰਗਾ,

ਸਿਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਫਭੀ ਵਾਕਣ,

ਉੱਡਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ,

ਜਿਸਨੂੰ ਪੀੜ ਨਿਆਣੀ ਮੇਰੀ,

ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਵਾਕਣ ਫੜ ਫੜ,

ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਉਡਾਏ,

ਭੱਜ ਭੱਜ ਪੋਹਲੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ,

ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ,

ਅੱਜ ਅਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਆਏ |

Most Famous poem shive kumar batalvi “ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ

ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ share ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ culture ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ 🙏🙏.

shiv kumar batalvi best lines | ਕਵਿਤਾ “ਚੁੱਪ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ “

This shive Kumar batalvi best lines concerned with love poems which describes his true love towards his beloved. This poem ” ਚੁੱਪ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ” is also tells about his love.

Shive kumar batalvi best lines
shiv kumar batalvi best lines

ਚੁੱਪ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ

ਨੈਣ ਨਿਤਰੇ ਕਿਉ ਅੱਜ ਹੋਏ ਗਹਿਰੇ,

ਨੀਝਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉ ਅੱਜ ਘਚੋਲੀਆਂ ਵੇ,

ਥੇਹ ਹੁਸਨ ਦੇ ਸੁੰਨ-ਮਸੁੰਨੀਆਂ ਤੋ,

ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਠੀਕਰਾਂ ਆਣ ਵਰੇਲੀਆਂ ਵੇ,

ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਬਾਲ ਦੀਵੇ ਦੇਹਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤੇ,

ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਛਮ ਛਮ ਡੋਹਲੀਆਂ ਵੇ,

ਹਾਰ ਹੁਟ ਕੇ ਕਿਉ ਅੱਜ ਕਾਲਖਾਂ ਨੇ,

ਵੱਲ ਚੰਨ ਦੇ ਭਿੱਤੀਆਂ ਖੋਹਲੀਆਂ ਵੇ,

ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਆਣ ਗੇੜੇ ਖੂਹੇ ਕਾਲਖਾਂ ਦੇ,

ਰੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਕਿਉ ਟੱਟੀਹਿਰੀਆਂ ਵੇ,

shive kumar batalvi best lines

ਸੋਨ ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਖੰਭ ਤੋੜੇ,

ਵਿਨ ਲਈਆਂ ਕਿਸ ਸੂਲ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਵੇ,

ਕਿੰਨੇ ਆਣ ਬੀਜੇ ਬੀਜ਼ ਹੌਕਿਆ ਦੇ,

ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਚਾ ਸੋਗ ਪਨੀਰੀਆਂ ਵੇ,

ਕਾਹਨੂੰ ਜਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜੱਚਣ ਨਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ,

ਮੰਗਦੀ ਫਿਰੇ ਕਿਉ ਨਿੱਤ ਫ਼ਕੀਰੀਆਂ ਵੇ,

ਕਦੋ ਡਿਠੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਂਦ ‘ਵਾ’ ਦੀ,

ਬਿਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਵੇ,

ਦਾਖਾ ਪੈਣ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਮੜੀ ਨੂੰ,

ਦੂਧੀ ਹੋਣ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੇਰੀਆਂ ਵੇ,

ਛੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਦਾ ਨੇ ਸਾਗਰਾਂ ਚ,

ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਚੋਂ ਸਦਾ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੇ,

ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਮੈ ਵਸਲ ਦੇ ਸੂਲ ਕੱਤੇ,

ਤੰਦਾਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਦਾ ਕੱਚੇਰੀਆਂ ਵੇ,

ਤੱਤੀ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਜੱਗ ਅੰਦਰ,

ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆ ਦੀ ਮੋਈ ਮਾਰੀਆਂ ਵੇ,

ਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਕੋਰੀਆ ਉਮਰ ਦੀਆ,

ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਨਾ ਲੀਰ ਲਲਾਰੀਆਂ ਵੇ,

shive kumar batalvi best lines

ਰਹੀ ਨੱਚਦੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆ ਤੇ,

ਜਿਵੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵੇ,

ਰਹੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੌਂਰ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ,

ਕਦੇ ਗੁੰਦ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਬਾਰੀਆਂ ਵੇ,

ਪਾਣੀ ਗਮਾਂ ਦੀ ਬਾਉਲੀ ਚੋਂ ਰਹੇ ਮਿਲਦੇ,

ਰਹੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਆਸਾ ਦੀਆ ਕਮੀਆਂ ਵੇ,

ਨਾ ਹੀ ਤਾਂਗ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਹੀ ਉਮਰ ਮੁੱਕੀ,

ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੰਮ-ਸਲੰਮੀਆਂ ਵੇ,

ਆ ਵੇ ਹਾਣੀਆਂ ਹੇਕ ਲਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ,

ਵਾਟਾਂ ਜਾਣ ਸਕੋੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵੇ,

ਰਲ ਮਿਲ ਹੱਸੀਏ ਖਿੱਲੀਆਂ ਘੱਤੀਏ ਵੇ,

ਬਾਹਵਾਂ ਖੋਹਲੀਏ ਗਲ਼ੀ ਪਲੰਮੀਆਂ ਵੇ |

Most Best poem shive kumar batalvi “ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ

ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਜੇ ਤੁਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਾਨ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਆਪਣੇ Groups ਚਂ share ਕਰੋ | ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ 🙏 shive kumar batalvi best lines

shive Kumar batalvi famous poems | ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ

These shive kumar batalvi famous poems as ” ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ ” one of the famous poem. Which one is written in his youthfulness age. As this poem describes his attention.

ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ

ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ,

ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਭਰੇ ਭਰਾਏ,

ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਰ ਪਰਿਕਰਮਾ,

ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ,

ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦਾ,

ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤਾਰਾ,

ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਆਸ਼ਕ ਮਰਦੇ,

,ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ,

shive kumar batalvi famous poems

ਜਾਂ ਉਹ ਮਰਨ,

ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਏ,

ਹਿਜਰ ਧੁਰੋਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ,

ਹਿਜਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਂ ਮੁਬਾਰਿਕ,

ਨਾਲ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਖੜਨਾ,

ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ,

ਸੱਜਣ ਜੀ,

ਭਲਾ ਕਿਸ ਲਈ ਜੀਣਾ,

ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਨਿਕਰਮਾ,

ਸੂਤਕ ਰੁੱਤ ਤੋ,

ਜੋਬਨ ਰੁੱਤ ਤੱਕ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਸ਼ਰਮਾ,

ਨਿੱਤ ਲੱਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆ ਜੰਮਣ ਪੀੜ੍ਹਾ,

ਅਣਚਾਹਿਆ ਵੀ ਜਰਨਾ,

ਨਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ,

ਫੁੱਲ ਬਣ ਖਿੜਨਾ,

ਨਿੱਤ ਤਾਰਾ ਬਣ ਚੜ੍ਹਨਾ,

ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ,

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਵਿਤਾ “ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ

ਇਸ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ share ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਵਿਤਾ category ਤੇ click ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਓ. ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ 🙏.

Shiv kumar batalvi famous poems| ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ

These shive Kumar batalvi famous poems tell us about his love. Which realizes us true love on earth. Out of these famous poem ” ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ” well known poem.

Shive kumar batalvi famous poems
shiv kumar batalvi famous poems

ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ

ਮੈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ ਵੇ ਸੱਜਣਾ,

ਉੱਗੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ,

ਜਾਂ ਉੱਡਦੀ ਬਦਲੋਟੀ ਕੋਈ,

ਵੜ੍ਹ ਗਈ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ,

ਜਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਾ,

ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹਰੀ ਤੇ,

ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਕੰਠ ਜਿੰਦੇ ਦੀਆ,

ਸੂਤਿਆ ਜਾਵਣ ਨਾੜਾਂ,

ਜਾਂ ਚੰਬੇ ਦੀ ਡਾਲੀ ਕੋਈ,

shive kumar batalvi famous poems

ਜੋ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਏ,

ਜਾਂ ਮਰੂਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਸੰਤੀ,

ਜੋ ਠੂੰਗ ਜਾਣ ਗਟਾਰਾ,

ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਟ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਹਾਲ਼ੇ,

ਨੈਣ ਨਹੀ ਸਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ,

ਮਾਰਿਆ ਮਾਲੀ ਕੱਸ਼ ਗੁਲੇਲਾ,

ਲੈ ਦਾਖਾ ਦੀਆ ਆੜਾ,

ਮੈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ ਵੇ ਸੱਜਣਾ,

ਉੱਗੀ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਹੇ,

ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਸ਼ਿੰਜੀਆ ਮੈਨੂੰ,

ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਜਣਾ ਚਾਹੇ,

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲੀ,

ਮੈ ਬੈਠੀ ਪਈ ਰੋਵਾਂ,

ਹਰ ਦਰਵਾਜੇ ਲੱਗਾ ਪਹਿਰਾ,

ਆਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੇ?

ਮੈ ਉਹ ਚੰਦਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਡੋਲੀ,

shive kumar batalvi famous poems

ਲੁੱਟ ਲਈ ਆਪ ਕੁਹਾਰਾਂ,

ਬੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਬਲ ਜਿਸਦੇ,

ਆਪ ਕਲੀਰੇ ਲਾਹੇ,

ਕੂਲੀ ਪੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਚਾਦਰ,

ਹੋ ਗਈ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ,

ਤਿਰਕ ਗਏ ਵੇ ਢੋਹਾ ਵਾਲੇ,

ਪਲੰਘ ਵਸਲ ਲਈ ਡਾਹੇ,

ਮੈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ ਵੇ ਸੱਜਣਾ,

ਉੱਗੀ ਜੋ ਵਿੱਚ ਬੇਲੇ,

ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਛਾਵੇ ਬੈਠੇ,

ਨਾ ਪੱਤ ਖਾਵਣ ਲੇਲੇ,

ਮੈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਰਦੀ ਅੜੀਆਂ,

ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਾਇਆ,

ਤੁਹੀਓ ਦੱਸ ਵੇ ਮੋਹਰਾ ਸਾਹਵੇਂ,

ਮੁੱਲ ਕੀਹ ਖੋਵਣ ਧੇਲੇ,

ਸਿਖਰ ਦੁਪਿਹਰਾ ਜੇਠ ਦੀਆ ਨੂੰ,

shive kumar batalvi famous poems

ਸਾਉਣ ਕਿਵੇਂ ਮੈ ਆਖਾ,

ਚੌਹੀ ਕੂਟੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਣ,

ਲੱਖ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ,

ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅੜੀਆਂ,

ਉਹੀਓ ਹਾਲ ਸੋ ਹੋਇਆ,

ਜਿਓ ਚਕਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ,

ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਦਿਹੁੰ ਵੇਲੇ,

ਮੈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ ਵੇ ਸੱਜਣਾ,

ਉੱਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਗਾਂ,

ਮੇਰੇ ਮੁੱਢ ਬਣਾਈ ਵਰਮੀ,

ਕਾਲੇ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗਾਂ,

ਮੈ ਮੁਰਗਾਹੀ ਮਾਨਸਰਾਂ ਦੀ,

shive kumar batalvi famous poems

ਜੋ ਫੜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਕਰੇ,

ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲੀ ਪੈਰ ਸੰਧੂਰੀ,

ਨੋਚ ਲਏ ਜਿੰਦ੍ਹੇ ਕਾਂਗਾ,

ਜਾਂ ਸੱਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਵੇ ਦੂਜੀ,

ਕੰਮ ਜਿੰਦ੍ਹਾ ਬੱਸ ਰੋਣਾ,

ਲੁੱਟ ਖ਼ਰੀਆਂ ਜਿੰਦ੍ਹਾ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ,

ਪਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜਾਗਾ,

ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਗ਼ੀ,

ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਓ ਲੱਗਦਾ,

ਖੜੀ ਖਲੋਤੀ ਮੈ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ,

ਸੌ ਸੌ ਦੁਖੜੇ ਝਾਗਾਂ |

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ famou poemਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ“.

ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਤੁਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ literature ਦੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ What’s app Groups ਦੇ ਵਿੱਚ share ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ 🙏|