Indian Poetry

Punjabi poem best 5

This punjabi poem about the beginning stage of love by the beloved. Who is expressing his new love before lover.

Punjabi poem
Punjabi poem

ਇਸ਼ਕੇ ਦੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ

ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਈ,

ਮੈ ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਗਾ,

ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗ ਲਈ,

ਮੈ ਟੁੱਟੇ ਤਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾਗੀ,

ਹੱਥਾਂ ਚ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ,

ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ,

Punjabi poem

ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ,

ਗੀਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਗਾਵਾਂਗੇ,

ਤੂੰ ਖੇਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਈ,

ਮੈ ਰੋਟੀ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਵਾਂਗੀ,

ਗ਼ਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖ ਲਈ ਤੂੰ ਵੀ,

ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ,

ਪੀਘ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਝੂਟਣੀ,

ਕਰਨੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ,

ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ,

ਸੱਜਣਾ! ਹਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੇ |

ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ

ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ | ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ share ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨ ਸਕਣ | ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ 🙏👍👍. ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ |

Punjabi poem best 5 Read More »

punjabi love poetry | ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ

This Punjabi love poetry tells us about the love which reflects expectations from the beloved’s love against his love. Let’s enjoy it.

Punjabi love poetry
punjabi love poetry

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬਾਣਾ

ਮੈ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦਾ ਪਾ ਬਾਣਾ,

ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਜਾਇਆ ਏ

ਜਿਵੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਧਰਤ ਹਰੀ ਨੂੰ

ਵਾਂਗਰ ਸੇਜ਼ ਸਜਾਇਆ ਏ |

punjabi love poetry

ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਆ ਵਾਛਰ ਕੀਤੀ,

ਭਿਉ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਲੀੜੇ

ਮਨ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨਾ ਛੇੜੀ

ਪੌਣਾ ਮਸੀ ਮਨਾਈਆਂ ਏ |

punjabi poetry

ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ,

ਆਸਾਂ ਦਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ,

ਜੁਹਦ ਤੇਰੀ ਮੈ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ,

ਤੈਨੂੰ ਖ਼ੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਏ |

weeklypoetry

ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣੀ,

ਚਾਹਤ ਏ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾ ਦੀ,

ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੂੰ ਕਰ ਲਏ

ਸਮਝਾ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ ਏ |

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਓ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜੋ |

ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, 🌞

punjabi love poetry | ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ Read More »

Holi kab hai | Happy holi 2022 | Image of holi | History of holi

Holi kab hai | Happy holi 2022 | Image of holi | History of holi

 
 
 
holi kab hai |
Image of holi
Holi kab hai, Know it more history of holi.

Holi kab hai 2022 | Holi kab hai 2022 |

History of holi | Image of holi

Holi festival is known as the colour festival. Which is celebrated by application of colors on different persons who may be friends, relatives, families and lovers & beloved. Happiness is disclosed among our society and the community in which we live. All of this festival is celebrated across India. However some neighboring countries of India also celebrate it like Nepal, Srilanka, Pakistan and Bangladesh etc. HOLI festival is considered a love expression festival among our community and society. To which we belonged to all by directly. Many Indian people wait for this festival to explore their love. 

Read and Enjoy holi poems 

History of Holi

Holi kab hai

There are different views about the festival’s history. But we will disclose the history of India. However, it is concerned with the Hindu and Sikhism religious as per the history.

  1. Hinduism – If we go back to our history in the religion of Hindu. Then we found two facts. There are the following facts.

Holika- Some of our elder people said that the holi festival came to existence after the death of prahlad aunt. Who would like to burn her nephew as per the order of her brother. Who was the father of prahlad.  As per the plan she was ready to kill him ( perladh ) by fire through burn. But perladh is a devotee of lord Vishnu due to virtue of him prahlad hadn’t got any fire or injury in the lap of holika. But Holika had finished by fire herself except the perladh who sat in the running fire. When prahlad escaped from sinner Holika. All people wondered at such a miracle upon such a sight. They call holi holi by holding the ashes of her body in their hands. They scatter and dispersion these ashes upon each other. They were happy on that day when Prahlad survived whereas Holika would like to kill him. From the same day people of India celebrated holi across the country.

Holi kab hai

  •  Radha Krishna history

Some people know this fact about Radha Krishna. Who were true lovers and beloved across the earth planet. They loved each other by the same ratio. So they would like to express their love across the world. So love is known as colorful in itself. Which needs to be expressed by other artificial colors. So they did the same as Radha and Krishna played each other by color. Since the same, this game is known as a love game which is played among lovers. However Krishna played holi with other gopiya who love him from the core of hearts.

  1. Sikhism – Not probably here who don’t know the festival of holi at anandpur sahib. Which is played by the Sikhism devotees for the purpose of disappearing casteism among different societies and communities. They are considered all humans or devotees the same. Who are considered family of Sikhism. Because the imposed color on faces disappeared our identity and rather expressed we are the same community, we are the same people and we are servants to our people.

Read and enjoy Holi poems 

When holi comes

 

Holi comes in the month of March. As per the Indian months it comes at the end of phaggan or beginning of the Chetra months.  This festival comes every year which is celebrated by Happily across India. However, its date may be changed every year. In which this festival falls. We would like to mention this festival when it is held during this time period.

Holi festival runs during the following period.

10 September Thursday to

18 September Friday

Last Hola Mohalla 19 September (Saturday)

As per the time period of Indian origin people can celebrate this colorful festival and they can share and express their love for other societies which is a symbol of common community festivals across the country.

Image of holi
holi kab hai

Comments your celebration what ways you would like to explore this colourful festival.

Holi kab hai | Happy holi 2022 | Image of holi | History of holi Read More »

Best holi poem in english 11

Best Holi Poems In English |

Holi poems | Holi poems |
Best holi poems in english
Best holi poems in English

  

Holi of Black-eyes color

 

Holi came, Holi came,

Many colors also came,

Carry on reflection by same,

Painted all faces on the way.

Various favour to each one,

Difficult to options them,

Nature always dispersion,

Merry networks grow on,

Love mingled with colors,

Whose felicity on minds,

Lay off the gap of deprived love,

Zeal boosts the career of oeuvre,

All hearts influenced by variety

Colors, what are badge of life,

Every souls dive into colorful

River, that waves by sun rays,

Soul of water drenched also,

Among various colors spark,

But my heart is absorbed by

Black color through black-eyes.

As being have afraid of black color,

That not a fall short off on souls,

But i am standby black colour,

What taint endorsed on my heart.

Enjoy more interesting love and nature poems as per aspirations. Share and comments as you like it.

Enjoyed holis with reflection of nature and love colors. That have influenced on each life of souls.

Best holi poem in english 11 Read More »

Sister and brother poems

poems about brothers  |

 
Consider each one value 
 
poems about brothers
poems about brothers

Knowledge ask after to know- how

Know-how, What is going

Far away, No body is ready

To touch with their field of

core interest as back up,

 

Field of knowledge like the

Burning fire, which heats more

On burning otherwise cool down,

Same knowledge also fade away,

 

No one able to tell the taste,

What not consumed still,

Same knowledge could

Shake by carry on reading.

 

Knowledge same the true treasure,

What dig out from the pit of brain,

Knowledge’s worth able to bank on,

What adhesive to experience of life.

 

Dig out the knowledge view,

That reflect all we sister & brothers,

Must have the good image each one,

Never be pretend to quarrel anyway,

poems about brothers
Sister and brother poems
Enjoy this humanity poem which tell us about the society coordinate among each member across the world as a sister and brother poem. Comments on it as well as share it further.

                    

Sister and brother poems Read More »

LOHRI 2022: Lohri in Punjab

Lohri 2022: Lohri in Punjab
Lohri 2022: Lohri in Punjab 

Lohri 2022: Lohri in Punjab

Let us know about the Lohri festival and what people of Northern India do. How do they celebrate this festival? 

This lohri festival falls in the month of Poh winter months in which winter is on the top. Winter is felt by everyone because goosebumps show Winter ‘s power. Light of the sun also comes out after 1:PM through the fog. As these days are the fog, mist, and cold breeze. Most people know the prestige of this festival across India. Rather many are excited to know about this festival and celebrate it in Punjab. 


Same like the daily life many people begin this day with the paying devotion to gurdwara, temple and worship to their respective gods. Zeal and excitement is reflecting on the face of every individual. Happiness and enjoyment is floating everywhere around us. 

All the youngest people are still waiting for this festival. Every youth fills with happiness on this day. The sky is filled with kites which are flown by different people of the local origin of Punjab particularly. Rather there are so many people who visit Punjab for the purpose of celebrating this auspicious festival as well as to realize its enjoyment. 

Religion, Rituals and importance of Lohri

How is Lohri celebrated in Punjab? 

Rituals & custom: culture of Punjab contains, Demand and asking foods as well as grains items by children 

Some children in the village culture demand some food things for earnings to their joyment. As they go door to door asking for food, after it is collected they sell it with local shops. During this collection they sing some songs concerning lohri and many people enjoy it and they give some food to them. As Dulla Bhatti wala,  De mai atta chona,  lori-lori veera chariya ghori, akho mudiyo fat-fatiya, etc. Some home people give some money, popcorn, sweets, gajak, fry gram, Til, peanuts to these teenagers. Everybody at this festival wears new clothes and jackets due to the too fierce winter. 

Flying kites, dance on DJ and music  custom 

Every roof is filled with a crowd who enjoy and entertain with many activities during this festival. Whether it may be kites, dance and music parties in all family groups of people. 

Many people on this day fly kites on the roof of their homes. A large amount is spent upon the thread and kites. Many markets are Decorated which you can see on this day in different regions of North India. All roofs are crowded with the youngest boys who fly kites on this day. Some people entertain with music who engage a DJ corresponding to the flying kites on their roof’s. However,  some people consider this bad due to noise pollution. Many younger boys buy a bundle ( known as Gattu ) of threads to fly kites on this occasion. These gattu colors are different types. However, some habitual people used to drink alcohol, wine and rum to enjoy this festival. Which addiction tends to push them to crazy crying on their roof. Which can easily be listened to on this auspicious day. 

What is Cooked on this festival ?

All people would like to take different tastes on different items on this occasion. Almost in northern India like Punjab and Haryana cook Panner curry, paneer chhole, greens , pooriya and kheer. Which is prepared from the juice of sugarcane. But Almost everyone eats it on the next day as on maghi. Which is known as maghi mela. This kheer is the famous food of Punjab culture on the occasion of lohri. Mostly kheer of sugarcane’s juice is famous. In which many different types dry foods also used. 

Religion, Rituals and importance of Lohri

Bhaji distribution custom 

Thus the custom of bhaji is concerned with the Lohri.  On which day many people provide bhaji to their daughter’s home where she is married. Then, on this day many people distinguish such bhaji to their neighbors and relatives for being the celebration of happiness. This bhaji contains different things like khajura, Bundi,  patase, laddu, mathe and peanut. This shows the symbol of old culture of Punjab. Perhaps this culture only exists in Punjab regions. Which is a symbol of intersecting relationships among different people of any society.

Thus, we can feel proud of our cultural rituals and customs of the country and religion of Punjab. Which shows its richest culture across the world level. Because it’s unique in their rituals and culture. So, let’s promise as we are Indian and Punjabi to be bound to keep such a rich culture of Punjab. Which may be followed by our next generation of this country. 

Lohri 2022: Lohri in Punjab
Lohri 2022: Lohri in Punjab 


LOHRI 2022: Lohri in Punjab Read More »

poems about cats

My cat 🐈 Way

             My cat 🐈 Way

Hey my cat, hey my cat,
Do my follow, do my follow,
Jumping up, dumping hush,
Run on way, go on way,
Haste makes, but no waste,
Get on laughing, Stay tuned,
Never play on fool or mule,
Make friends, but no taste,
Met to people, but no reckon,
Keep on kinder, but no hinder,
Stay on head, mouth shed,
Happy, merry, carry on life.
Read More animals Poems
poems about cats
poems about cats

You can share this poem among your frinds on Facebook, Whatapp and Twitter. If you considered the value of tree then you can share this poem. Anyone reader who is studying in graduate class he/she can visit on online study Material.

poems about cats

My cat 🐈 Way Read More »